Datacap

IBM Software – Datacap Taskmaster Capture

Součástí řešení Enterprise Content Management IBM je od srpna 2010 nová akvizice Datacap firmy Datacap Inc., která umožňuje automatizovat procesy při zpracování dokumentů a převodu papírových dokumentů do podoby elektronických souborů. Nástroj Datacap Taskmaster Capture připravuje dokumenty pro vstup do systémů pro správu obsahu s minimální uživatelskou intervencí a pomáhá odbourat časově náročnou přípravu dokumentů a ruční zadávání dat s cílem maximálně zjednodušit zpracování a indexaci dokumentů.

IBM Datacap Taskmaster Capture je připraven řešit následující úlohy:

  • snímání dokumentů
  • identifikace a klasifikace dokumentů
  • rozpoznání (OCR, ICR, OMR, Barcode)
  • automatické indexování
  • formulářové zpracování
  • distribuované zpracování
  • webový přístup klientů
  • zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů
  • validace, verifikace a export dat