DOCU-X OCR

DOCU-X OCR – Automatizované vytěžování firemních dokumentů

 

Co je DOCU-X OCR?

 

DOCU-X OCR je systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.

Nejčastěji zákazníci využívají DOCU-X OCR na vytěžování dat z přijatých faktur, objednávek, dodacích listů a formulářů.

Již nemusíte přepisovat data z dokumentů do ERP

Systém DOCU-X OCR za Vás vyčte data ze skenovaných nebo elektronických dokumentů a uloží je do Vašeho ERP nebo jiného informačního systému.

Validace vstupních dat proti datům v informačním systému

Systém umožňuje automatickou validaci (kontrolu) vytěžených i zadaných údajů. Při vytěžení nebo zadání hodnoty atributu dojde ke kontrole hodnoty ve Vašem ERP systému, a pokud je hodnota chybná, je vytěžený atribut zvýrazněn červeně a je vypsán důvod, proč je daná hodnota nesprávná.

Automatické zpracování dokumentů bez zásahu uživatele

S DOCU-X OCR může být pořízení a správné uložení dokumentu pouze otázkou vložení papírového dokumentu do skeneru. Naskenované dokumenty nebo jiné dokumenty v elektronické podobě uložené do vstupního adresáře mohou být zpracovány zcela automaticky.

Učící se algoritmus

Systém je založen na algoritmu, který se postupně učí a zdokonaluje výsledky vytěžování dokumentů. S přibývajícím počtem zpracovávaných dokumentů si systém automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu (šablony) a při zpracování vybírá vždy nejlepší umístění jednotlivých hodnot pro vytěžení. Celý proces učení probíhá zcela automaticky na pozadí, tak aby z pohledu uživatele byl systém maximálně jednoduchý.

 

Systém se učí znát Vaše dokumenty

Rozpoznávání libovolného typu dokumentu

Díky učícímu se algoritmu můžete vytěžovat libovolný typ dokumentů, např. faktury, objednávky, příjemky, dodací listy, technické dokumenty, formuláře a další. Systém je schopen se naučit vytěžovat jakýkoli strukturovaný nebo polostrukturovaný dokument.

Neomezený počet uživatelů i vstupů

Díky vytěžování dokumentu na serveru umožnuje systém zpracovávat dokumenty z libovolného počtu vstupů (skenovacích pracovišť nebo vstupů elektronických dokumentů) a zpracovávat je opět na libovolném počtu pracovišť nebo poboček, a to neomezeným počtem uživatelů.

Integrace s Vaším informačním systémem

Propojení OCR s informačním systémem umožňuje přímé uložení záznamů ve Vašem IS za použití vytěžených textů. Tímto odpadá nejen složité přepisování textů z dokumentů, ale také manuální vytváření a ukládání záznamů v IS.

Naskenovaný dokument je současně uložen také v systému DOCU-X DMS a odkaz na něj připojen k záznamu v informačním systému. Krátce po vložení dokumentu do skeneru tak již můžete mít založený odpovídající záznam v informačním systému s dostupným odkazem na naskenovaný dokument.

Přínosy DOCU-X OCR

  • Snížení času potřebného na pořizování dokumentů

  • Snížení pracnosti při přepisování dat

  • Snížení chybovosti dat

  • Snížení nákladů

  • Zrychlení pořizování dokumentů