Kofax

Nabízíme a dodáváme především technologie pro digitalizaci a elektronické zpracování papírových dokumentů od společnosti KOFAX, která je předním výrobcem těchto technologií v oblasti skenování, rozpoznávání, kategorizace,indexování a vytěžování dat. S pomocí software KOFAX zajistíme jedinečné ověřené profesionální řešení pro snímání dokumentů a dat s nejrychlejším a nejflexibilnějším řešením indexace.

SW KOFAX za pomoci vhodně zvoleného a certifikovaného dokumentového skeneru poskytuje řešení pro výkonné, profesionální dávkové snímání dokumentů a dat, které lze rozšířit i na automatické rozpoznávání formulářů (dokáže extrahovat důležité informace například i z ručně psaných slov, strojopisů, čárových kódů nebo dokonce z předtištěných tabulek), disponuje velice přesným OCR. Nedílnou součástí je i VRS (VirtualRescan), poskytující potřebné funkce pro dosažení optimální kvality skenovaných obrazů (obr. VEX_kofax).

SW KOFAX je na světových trzích nabízen v několika variantách s možností nadstavbových modulů. Jejich nasazení je věcí konkrétní analýzy klientových potřeb. Chcete-li získat další informace o možnostech digitalizace nebo Vás zaujali produkty Kofax – kontaktujte nás (kontaktní formulář).

KOFAX Express

Pro běžné skenování se základním vytěžením obsahu je k dispozici softwarový nástroj pro dávkové skenování dokumentů Kofax Express, profesionální, moderní, snadno ovladatelný, vše v jednom. Kofax Express software přináší usnadnění práce každému, kdo skenuje dokumenty, indexuje a ukládá do archivu (např. Microsoft SharePoint). Zpracování dávek dokumentů je rychlé a tedy šetří čas, při zachování malé velikosti a vysoké kvalitě obrazu. Kofax Express je dostatečně jednoduchý pro začátečníky a současně výkonný nástroj pro profesionály.

Vlastnosti KOFAX Express:

 • pro běžné i produkční dávkové skenování
 • automatický import obrazových souborů formátu TIFF, PDF, JPG a BMP
 • zpracovává funkcí VRS už skenované obrazy
 • profesionální, snadno ovladatelný
 • od nízkých až po vysoké objemy dokumentů
 • VRS skvěle integrované přímo do procesu skenování
 • nelimitovaná možnost vrácení provedených operací
 • náhled v reálném čase
 • separace dokumentů, indexace čárovým kódem, manuální indexace, vyhledání indexů v databázi
 • dynamické nastavování výstupních parametrů pro export
 • Kofax Color Super Compression ve VRS technologii
 • ukládání ve standardu JPEG,TIFF, PDF a PDF/A

KOFAX Capture

Kofax Capture software je produkční capture systém, který poskytuje pokrytí podnikové infrastruktury pro automatizaci zpracování dokumentů a vytěžování potřebných informací, jak v centrálním umístění, tak na odloučených pracovištích. V tomto procesu známe několik kroků zpracování. Kofax Capture vždy zpracovává dokumenty dávkově a tyto dávky jsou následně zpracovány skrze jednotlivé kroky (moduly chcete-li) v předem definovaném pořadíMáte možnost zpracování v rámci jedné pracovní stanice, nebo použít produkt v rámci podnikové infrastruktury, zahrnující vzdálené pobočky kdekoliv na světě.

Klasický proces obsahuje naskenování dokumentů, následně přechází dávka k procesu rozpoznání, kde jsou automaticky vytěžena data pomocí OCR technologie a dávka je následně odeslána k opravám do validačního modulu. Ve finále jsou naskenované obrazy a (meta) data předány do navazujících systémů správy dokumentů, workflow, DMS, ERP systémy nebo Archiv. Od společnosti Kofax a jejich partnerů je k dispozici více jak 80 integrací s těmito systémy.

Vlastnosti KOFAX Capture:

 • distribuované skenování, možnost práce na pobočkách (skenování, vyhodnocení, indexace)
 • eliminace manuálního přepisování dat
 • automatizace procesu zpracování dokumentů
 • výrazná úspora času a práce se strukturovanými dokumenty, tedy i souvisejících nákladů
 • snížení chybovosti automatickým vytěžením dat
 • rozpoznávání textu, čárových kódů, zonální OCR / ICR a OMR čtení
 • uživatelské moduly s možností skriptování
 • automatizované vytěžování dat z dokumentů (při větším objemu nestrukturovaných dat nutno použít nadstavbové moduly)
 • volba více tříd dokumentů (úloh) pro snadnou klasifikaci
 • řešení vysoké dostupnosti a úplné obnovy po výpadku
 • rozdělení výkonu, monitoring stavu celého systému

KOFAX Transformation Modules

Kofax Transformation Modules je špičkový produkt pro zpracování strukturovaných, částečně strukturovaných i zcela nestrukturovaných dokumentů, jako jsou např. faktury či došla pošta. Pořiďte si komplexní, uživatelsky přívětivý a lehce ovladatelný  nástroj pro automatické třídění a vytěžení dat z různých druhů dokumentů.

Hlavní vlastnosti:

 • automatické třídění dokumentů podle obsahu nebo vzhledu
 • automatické vytěžení dat z jakéhokoli dokumentu bez ohledu na formát
 • technologie třídění a extrakce dat se zdokonaluje používáním aplikace (learn-by-example), což snižuje nároky na dobu konfigurace ve srovnání s tradičními technologiemi, založenými na předem připravených vzorech a pravidlech pro zpracování
 • specifická aplikační řešení např. zpracování faktur je možné nastavit přímo z dodávaného programového vybavení

Přínosy:

 • rychlejší návratnost investic do elektronického zpracování dokumentů – zpracování veškeré došlé pošty v rámci jediné platformy
 • stále se zlepšující přesnost a výkon aplikace – nepřetržitá kontrola a samovýuka produktu (na základě prvního zpracování určitého typu dokumentu jsou už pak další dokumenty stejného typu zpracovány automaticky apod.)
 • snadná spolupráce a kompatibilita s širokou škálou vysokokapacitních skenerů pro zpracování dokumentů a koncových archivačních řešení
 • snadné osvojení a používání produktu zaměstnanci  i administrátory (uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný)
 • rychlá a snadná implementace – minimální potřeba profesionálních služeb
 • snadná administrace
 • automatická extrakce obsahu z příchozích dokumentů – data je možné použít například jako informaci určenou k indexování nebo archivaci dokumentů

Nejčastěji řešené oblasti:

 • automatizace zpracování faktur a vytěžení dat požadovaných ke spuštění příslušné transakce
 • automatizace vyřizování objednávek
 • automatizace pracovních postupů (workflow)
 • automatizace ukládání obrazů do archivu
 • automatizace obchodních procesů

Do skeneru vložíte balík složený z faktur, dopisů, dodacích listů, faxů atd. a Kofax Transformation Modules se postará o dokonalé roztřídění a vytěžení dat pomocí OCR zpracování.