Ricoh

RICOH – značka moderních rozměrů obchodní komunikace a správy
dokumentů, značka průkopníka na cestě k designu jedenadvacátého století, značka
důrazu na ekologii, a to jak při výrobě, tak při provozu produktů. 

Japonská firma RICOH byla založena v roce 1936. Z firmy, která se
na počátku zabývala výrobou a prodejem jemného papíru, se stal přední výrobce
kancelářské, komunikační a fotografické techniky. 

Firma RICOH jako první na světě prezentovala funkční faksimilní
přístroj. V pozdějších letech se RICOH stal hlavním propagátorem víceúčelových
(multifunkčních) kancelářských strojů, které nabízejí uživateli zejména úsporu
místa, nákladů a jednodušší obsluhu. Ve vývoji nových digitálních technologií v
oblasti kancelářské techniky určuje RICOH směr a nastavuje míru kvality pro
ostatní výrobce. I mnohé další značky vstupují na trh s produkty, které
vývojově pocházejí od firmy RICOH. 

V současné době má firma pobočky, nebo výrobní závody ve více než
150 zemích světa. Veškerá produkce RICOH se vyznačuje vysokou technickou a
ekologickou kvalitou, což dokládají mnohá ocenění jednotlivých produktů, nebo
celých bloků sortimentu. Hlavně díky této kvalitě, kterou dokladují i
certifikáty ISO 9001 a ISO 14001, se firma RICOH prosadila na všech významných
světových trzích.