IBM Spectrum Protect

Proč zvolit IBM Tivoli Storage Manager (dále také IBM TSM a nově také IBM Spectrum Protect)?

 • snadné zálohování a obnova dat
 • řízené archivování a vyhledávání dat
 • centralizovaná a komplexní správa
 • značná rozšiřitelnost
 • široká podpora hardwarových platforem
 • inteligentní přesunování a ukládání dat
 • automatizace založená na firemní strategii

Základní výhody TSM

Páteří systému IBM Tivoli Storage Manager jsou dvě základní filozofie.

První je princip automatizace, zejména v oblasti manipulace s páskami. Systém je navržen s ohledem na využití automatizovaného centrálního zálohovacího zařízení. Veškerá zálohovací média jsou obsluhována automaticky. Jedinou manuální operací, vyžadovanou od operátora systému, je vyjímání a odnášení médií nutných pro případ obnovy v případě DR (disaster recovery).

Druhým klíčovým znakem systému TSM je minimální možné celkové přenášené množství zálohovaných dat. Toho je dosahováno „nekonečným“ inkrementálním zálohováním (technologie Progresive Incremental Backup) a využitím vlastní databáze. To umožňuje zálohovat pouze přírůstky dat a zároveň mít stále k dispozici kompletní zálohu daného systému.

Systém zálohování TSM pracuje na bázi verzí, nikoliv dnů, týdnů, plných a přírůstkových záloh, jako to dělají konkurenční řešení. De facto dojde pouze k první „plné záloze“ a podle nastavené politiky se při každém dalším běhu zálohovací úlohy kontroluje, zdali došlo na zálohovaných datech ke změně. Pokud ano, je změna přenesena do zálohy, pokud ne, není důvod soubor či složku ukládat do zálohy znovu. Tím je zabezpečeno, že je vše efektivně zálohováno a nároky na prostor pro zálohy není nutno budovat v násobcích velikosti zálohovaných dat.

TSM server může komunikovat s TSM klientem po LAN (běžné lokální sítě) i SAN (datové sítě). Zálohování může probíhat i na pomalých linkách (sub-file backup).

Nezálohujeme pouze souborové systémy. Příkladem řešení je záloha databáze MS SQL. Zde je možno zvolit řešení pomocí online modulu TSM for Databases, který s využitím API serveru MS SQL zálohuje zvolenou databázi, aniž je nutno ukončit vlastní db server. Modul TSM for Databases zálohuje vlastní databázi a dále příslušné transakční logy (neplatí pro MSDE a MS SQL Express). Tím je možno pracovní databáze MSSQL zálohovat v počtu zvolených verzí stejně jako u souborových záloh a opět nedochází k enormnímu nárůstu nároků na prostor pro uložení záloh. Toto však není jediný možný způsob zálohování v systému TSM. Podle konkrétních potřeb je možné v souvislosti s možnostmi a případnými souvisejícími náklady (čas, dostupná zařízení) implementovat různé kombinace způsobů zálohování.

Třetím klíčovým znakem je, že systém TSM je heterogenní. Tivoli jako jediný výrobce podporuje všechny hlavní počítačové platformy – S/390, AS/400, UNIX, Linux i WinNT/2000.

Velmi důležitou funkcí je možnost centralizované správy dat, jak přes sítě LAN či WAN, ale také vzdáleně přes webovské rozhraní z libovolného místa připojeného na internet.

Další významnou funkcí je archiv, který umožňuje dlouhodobé uchování dat. Doba, po kterou je možné důležitá data uchovat je v podstatě omezena životností použitých zálohových médií, což může v některých případech být více než sto let. Archiv se od zálohy liší v podstatě pouze v tom, že záznamy zálohovacího systému o archivovaných datech nejsou nikdy automaticky přepsány nebo smazány, a jsou uložena vždy všechna data.

TSM SUITE FOR UNIFIED RECOVERY ENTRY (TSM SURE)

Komplexní zálohovací řešení pro organizace střední a malé velikosti!

Hlavní výhody:

 • Zjednodušuje licencování díky poskytování licence na základě objemu zálohovaných dat.
 • Široká škála produktů usnadňuje nasazení řešení a umožňuje správnou volbu pro ochranu a obnovu dat přesně podle specifické potřeby zákazníka.
 • Vše řízeno z jednoho místa.

Enterprise řešení TSM SUR je nyní nabízeno organizacím střední a malé velikosti za poloviční cenu jako TSM SURE. Jediným omezením je objem zálohovaných dat v primárním storage poolu, který může být maximálně 100 TB, řešení pak musí být provozováno na maximálně dvou TSM serverech.

Ochrana dat a zajištění jejich obnovy může být velmi komplexní a nákladná záležitost, která často znamená nutnost použít mnoho řešení od různých poskytovatelů k zajištění pokrytí všech požadavků. Příklady těchto řešení jsou různé zálohovací produkty pro jednotlivé operační systémy a virtuální stroje, snapshoty, neustálou ochranu dat, obnovu a archivaci.

Existuje řešení, které ke správě dat přistupuje komplexně a jednotně a umožňuje tak zálohu a obnovu jakýchkoli dat kdekoli v rámci organizace, od laptopu až po mainframe. Rodina produktů IBM Tivoli Storage Manager již dlouhodobě patří k lídrům v oblasti zálohování a obnovy dat. Umí ochránit širokou škálu systémů, mezi jinými virtuální stroje, souborové servery, emailové systémy, databáze, centrální počítače, a dokonce i stolní počítače pomocí jednoho administračního rozhraní.

IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery nabízí administrátorům, kteří jsou zodpovědní za zálohování a storage management, zjednodušenou alternativní metodu na získávání a nasazování řešení na ochranu dat a jejich obnovu pomocí infrastruktury, která splňuje požadavky každého prostředí. Díky tomuto “balíčku” mohou zavést kterýkoliv z deseti komponentů tohoto řešení, umístit ho kamkoliv a v jakémkoliv množství, díky zjednodušenému systému získávání licence, která počítá pouze množství spravovaných dat a nikoli výkonové parametry systémů. Licenční náklady je možné dále snížit pomocí zabudovaných nástrojů na deduplikaci.

IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery poskytuje širokou škálu řešení na ochranu dat, jejich správu a obnovu, včetně monitoringu výkonnosti.

Umožňuje:

 • zálohování a obnovu; archivaci a  vyhledávání
 • ochranu databází a aplikací
 • obnovu dat v případě jejich nečekané ztráty (Disaster Recovery) i v případě selhání celého systému (Bare Machine Recovery)
 • prevenci duplikace dat, plných záloh a optimální využití zálohovaného prostoru
 • efektivní správu záloh z více lokalit, obnovu poboček (WAN)
 • automatizaci migrace dat mezi třídami úložiště a správu archivů
 • vygenerování denního disaster recovery plánu a zkopírování databáze Tivoli Storage Manager mimo hlavní lokality
 • uplatnit zpětně změny ve strategii
 • automaticky distribuovat aktualizace do Microsoft Windows agentů

Balíček TSM Suite for Unified Recovery obsahuje:

 • TSM Extended Edition: vysoce škálovatelné enterprise řešení pro zálohování, obnovu, archivaci a disaster recovery.
 • TSM for Virtual Environments: pokročilá ochrana a flexibilní obnova VMware prostředí.
 • TSM for Databases: kontinuální ochrana Oracle and Microsoft SQL databáze.
 • TSM for ERP: ochrana SAP R/3 systémů.
 • TSM for Mail: zabezpečení dat v Lotus Domino a Exchange; granulární obnova objektů v Exchange.
 • TSM for SAN: maximalizace využití rychlého připojení SAN pro TSM servery a klienty.
 • TSM for Space Management: přesouvání neaktivních dat za účelem zpřístupnění připojeného diskového prostoru pro důležitá aktivní data.
 • TSM FastBack: radikální zrychlení zálohy a téměř okamžitá obnova dat po jakémkoliv typu ztráty.
 • TSM FastBack for BMR: kompletní obnova zálohovaného stroje po pádu systémové partition.
 • TSM FastBack for Exchange: rychlá online konzistentní záloha a obnova celé databáze či jednotlivých objektů aplikace.