SpoolMaster

SpoolMaster – vynikající softwarový systém pro řízení tiskových výstupů AS/400

 

 

Systém AS/400 je silný výpočetní systém, pomocí něhož mohou být zvládnuty rozmanité úkoly. Je označován jako nejúspěšnější větší komerční výpočetní systém na trhu. Tiskárny, které jsou k AS/400 připojeny přímo nebo přes síť, jsou řízeny tak zvanými spool-soubory. Data, která se mají tisknout, se nejdříve zapíší do spool-souboru a potom – jakmile je zvolená tiskárna volná – vytištěna. Tyto spool-soubory se popisují prostřednictvím atributů spool-souborů.

V proprietárním prostředí AS/400 jsou možnosti individuální úpravy tisků velmi omezeny. Často je možné používání jen nekonečného papíru. Vkládání grafických elementů, používání různých typů a velikostí písma je stěží možné. Pokud se používají formulářové předtisky, je výměna papíru v řádkové tiskárně velmi nákladná.

SpoolMaster řeší tyto úkoly bez nutnosti velkých nákladů a především bez zásahu do osvědčených programů AS/400. Mimoto mohou být data použita a znázorněna úplně jinak, např. data mohou být umístěna na www-stránky, zaslána e-mailem, faxem nebo např. dále zpracovávána v prostředí Windows.

SpoolMaster je tedy systém pro řízení výstupů, pomocí něhož mohou být vytvořeny individuálně sestavené výstupy na nejrůznějších médiích.

SpoolMaster pracuje výhradně na AS/400, čímž je dále zajištěna stabilita a spolehlivost AS/400. Kromě toho sice existují grafické tools pro sestavování formulářů na PC, sestavené formuláře a definice se ale po vyhotovení přenesou na AS/400, takže v okamžiku chodu není pro zpracování nutné žádné PC.

 

Naši zákazníci využívají SpoolMaster v první řadě pro:

  • Profesionální vzhled AS/400-tisků na AS/400
  • Integrace tiskáren PCL, PostScript a Xerox do prostředí AS/400
  • Modifikace a změna uspořádání hotových spoolfilů vytvářena standardními      aplikacemi (např. změna faktury, aniž by se    měnil systém faktur)
  • Výstup spoolfilů na různá média, jako laserové disky, archivy, faxová rozhraní, tiskárny, databáze a internet (konverze dokumentů HTML, Word nebo Excel)
  • Bezproblémové nastavení síťových tiskáren z AS/400
  • Připojení formulářů, loga a grafických objektů