Správa dokumentů

Možnosti a přínosy správy dokumentů

 • Není to jen soubor produktů a technologií, je to především řešení, řešení na míru podle potřeb
 • Umožňuje bezpečným způsobem zpracovávat, rozesílat, ukládat, spravovat a archivovat strukturovaná i nestrukturovaná data (třeba papírové dokumenty)
 • Může uchovávat a organizovat elektronický obsah jako jsou e-maily, soubory Microsoft Office, faxy, fotografie, zvukové záznamy, video, dokumenty PDF či webový obsah
 • Zabezpečí odpovídající zpřístupnění, dostupnost, publikování dokumentů například v obchodním procesu schvalování faktur, schvalování požadavků a dalších – centrální správa a okamžitá dostupnost
 • Jednotná pravidla značení a postupů zpracování
 • Nabízí rychlou návratnost investic díky výhodám, jako jsou například:
  • Snížení nákladů spojených s ukládáním a vyhledáním papírových dokumentů a elektronického obsahu
  • Zmenšení objemu úložného místa
  • Archivace dokumentu hned po jeho přijetí
  • Zvýšení provozní efektivity v celé organizaci
  • Vylepšení zabezpečení elektronického obsahu a papírových dokumentů
  • Zlepšení schopností pokračování provozu firmy v případě katastrofy
  • Dosažení vyšší shody se směrnicemi