Správa dokumentů

Možnosti a přínosy správy dokumentů

 • Není to jen soubor produktů a technologií – je to především řešení – řešení na míru podle potřeb zákazníka.
 • Umožňuje bezpečným způsobem zpracovávat, rozesílat, ukládat, spravovat a archivovat strukturovaná i nestrukturovaná data (třeba papírové dokumenty).
 • Může uchovávat a organizovat elektronický obsah, jako jsou e-maily, soubory Microsoft Office, faxy, fotografie, zvukové záznamy, video, dokumenty PDF či webový obsah.
 • Zabezpečí odpovídající zpřístupnění, dostupnost, publikování dokumentů, například v obchodním procesu schvalování faktur, schvalování požadavků a dalších – centrální správa a okamžitá dostupnost.
 • Jednotná pravidla značení a postupů zpracování.
 • Nabízí rychlou návratnost investic díky výhodám, jako jsou například:
  • snížení nákladů spojených s ukládáním a vyhledáním papírových dokumentů a elektronického obsahu
  • zmenšení objemu úložného místa
  • archivace dokumentu hned po jeho přijetí
  • zvýšení provozní efektivity v celé organizaci
  • vylepšení zabezpečení elektronického obsahu a papírových dokumentů
  • zlepšení schopností pokračování provozu firmy v případě katastrofy
  • dosažení vyšší shody se směrnicemi