Storage

Storage je zařízení určené pro malé, střední a větší podniky, které slouží k centrálnímu ukládání a správě dat, obsluhuje data všech aplikací, které společnost spravuje – jde tedy skutečně o nejdůležitější prvek IT infrastruktury.

Nabízíme řešení a technologie

Malé podniky často při výběru serverového vybavení
pořídí pouze základní server s mírným výkonnostním přesahem a vybaví jej v tu
chvíli dostatečnou diskovou kapacitou. Při první větší zakázce nebo růstu firmy,
ale kapacita takové infrastruktury nemůže stačit novým firemním požadavkům.

Pro firmy by měla být důležitá především možnost
pružně pracovat se svým serverovým vybavením. Flexibilitu v této oblasti dnes
zajišťuje především virtualizace mnoha procesů. Ta však musí být dostatečně
podpořena kvalitním hardwarovým řešením, které představuje nákladnou investici.

Řešením problémů s dynamikou, spolehlivostí,
přístupem k datům, ale také správou, mohou být pro malé a střední firmy síťová
úložiště SAN. Kombinace diskového pole SAN a klasického serveru totiž poskytuje
široké možnosti ve všech zmíněných ohledech. Při použití SAN úložišť není
uživatel omezen diskovou kapacitou, kterou lze bez problému rozšířit přidáním
dalšího serveru a navíc je zde menší pravděpodobnost ztráty dat či poruchy.

Datová úložiště jsou tedy významným
prvkem, zásadně ovlivňujícím kvalitu a úspěšnost podnikání.

Na otázku, jaká datová úložiště jsou
pro danou oblast podnikání nejvhodnější, není jednoduchá a jednoznačná odpověď.
Přesto lze však nastínit několik typizovaných modelových řešení. Základním
vodítkem mohou být požadavky na výkon, kapacitu, způsob využití, dostupnost,
stabilitu a toleranci při ztrátě dat.

Dynamické požadavky dnešních
výpočetních systémů nejlépe postihuje centralizovaný a konsolidovaný diskový
prostor sdílený více servery s řadou významných atributů:

  • lze jej lépe rozdělovat a přerozdělovat podle momentálních kapacitních a výkonových potřeb jednotlivým serverům a aplikacím
  • jednoduchá rozšiřitelnost kapacity zamezuje plýtvání zdroji a využitelnost instalované kapacity bývá podstatně lepší, nežli v klasickém modelu lokálních disků
  • celkově výkonnější, spolehlivější a otevřený systém s plnou redundancí všech komponent, s duálními přístupovými cestami k serverům, s možností on-line expanze a migrace RAIDů a s konektivitou k serverům s různou architekturou a s různými operačními systémy
  • snazší centralizovaný management šetří personální náklady – jediný člověk zvládá zpravidla obsluhovat až čtyřnásobek svěřené kapacity

Z hlediska topologie připojení datového úložiště k serverům je běžné využití fibre channel SAN struktury s odpovídajícím výkonem až 16 Gbit na jednom spoji. Do popředí se však stále více dostává i finančně a administrátorsky méně náročná varianta iSCSI struktury s 1 Gbit a 10 Gbit.

Z hlediska rozhraní k diskům se nejčastěji využívá FC rozhraní
pro aplikace vyžadující vysoký transakční výkon (databázové aplikace a
elektronická pošta). Pro file-serverové a archivní aplikace nebo aplikace
zálohování do disku se s úspěchem využívá SATA rozhraní na velkokapacitní
ekonomické disky. Perspektivními datovými úložišti schopnými uspokojit
rozmanité aplikační potřeby jsou systémy se SAS rozhraním na disky a možností
do libovolné diskové pozice instalovat podle potřeby buď výkonný SAS disk, nebo
kapacitní a ekonomický SATA disk.

Z hlediska stability a dostupnosti datového úložiště lze
využívat systému snapshotů pro rychlou obnovu provozu narušených dat. Systém
synchronního zrcadlení nebo asynchronní vzdálené replikace  datových
úložišť zajišťuje zachování provozu i při výpadku celého datového úložiště
provozované lokality v důsledku požáru nebo jiné živelné pohromy.