Ukládání dat

Informace a data hrají v našem životě stále významnější roli. Sběr nebo také shromažďování dat, jejich uchovávání, vyhodnocování a následné využívání je spojeno prakticky se všemi oblastmi lidského života. Datová úložiště jsou tedy významným prvkem zásadně ovlivňujícím kvalitu a úspěšnost ve všech oblastech podnikání i běžného života.

Na otázku jaká datová úložiště jsou pro danou oblast podnikání nejvhodnější, není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Přesto lze však nastínit několik typizovaných modelových řešení. Základním vodítkem mohou být požadavky na výkon, kapacitu, způsob využití, dostupnost, stabilitu a toleranci při ztrátě dat.

Co zajímá uživatele?

 • Výkon
 • Spolehlivost
 • Dostupnost
 • Rychlost nasazení
 • Jednoduchost použití
 • Jednoduchá správa
 • Granularita
 • Cena
 • Ochrana investic
 • Bezpečnost

Klíčem je zvolit správné řešení

Navrhujeme a implementujeme technologie IBM, řešení pro efektivní uložení a správu dat, komplexní nástroj, optimalizované úložné systémy.Z hlediska stability a dostupnosti datového úložiště lze s úspěchem využívat systému snapshotů pro rychlou obnovu provozu narušených dat. Systém synchronního zrcadlení nebo asynchronní vzdálené replikace datových úložišť zajišťuje zachování provozu i při výpadku celého datového úložiště provozované lokality v důsledku požáru nebo jiné živelné pohromy.Implementujeme špičkové zálohovací technologie pro centralizované zálohování u malých, středních i velkých nadnárodních zákazníků. storage system

Každý z nás si jistě vybaví infarktovou situaci, kdy si vymazal nebo omylem přepsal několikahodinovou práci na počítači. Pro zálohu a obnovu hledáme nejdříve odpovědi na základní otázky, jako jsou:

 • Proč a z jakého důvodu zálohovat svá data?
 • Potřebujeme vůbec zálohovací řešení?
 • Jaké mohou být příčiny ztráty dat? Jak jim předcházet?
 • Co by se mi stalo, kdybych o data přišel?

ANO, POTŘEBUJI ZÁLOHOVACÍ ŘEŠENÍ

 • Co očekávám?
 • Mám se přizpůsobit já nebo zálohovací řešení mě?
 • Co když se mé nároky budou zvyšovat?
 • Jak rychle se chci dostat k mým zálohovaným datům?
 • Jak dlouho dozadu se chci dostat k mým datům?
 • Jsou má zálohovaná data v bezpečí?
 • Mám se o zálohovací řešení pořád starat nebo ho jen sledovat?

Naše řešení poskytuje kompletní ochranu dat před ztrátou a poškozením dat uživatelskou chybou, viry či poruchou počítače ať už využijeme komplexní nástroj IBM Tivoli software jako technologie a zálohovací řešení pro efektivní uložení a správu dat v multiplatformním prostředí anebo nástroje pro ochranu před ztrátou dat ve virtuálním prostředí s pomocí specializovaného software Veeam či Vmware VDP vSphere Date Protection.

Chcete-li získat další informace o možnostech ukládání dat nebo Vás zaujaly produkty pro zálohování infrastruktury IT, KONTAKTUJTE NÁS

NAŠI PARTNEŘI: