Ukládání, záloha, zabezpečení dat

Ukládání dat

Informace a data hrají v našem životě stále významnější roli. Sběr, nebo také shromažďování dat, jejich uchovávání, vyhodnocování a následné využívání je spojeno prakticky se všemi oblastmi lidského života. Datová úložiště jsou tedy významným prvkem, zásadně ovlivňujícím kvalitu a úspěšnost tohoto konání.

Na otázku, jaká datová úložiště jsou pro danou oblast podnikání nejvhodnější, není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Přesto lze však nastínit několik typizovaných modelových řešení. Základním vodítkem mohou být požadavky na výkon, kapacitu, způsob využití, dostupnost, stabilitu a toleranci při ztrátě dat.

Co zajímá uživatele?

  • Výkon
  • Spolehlivost
  • Dostupnost
  • Rychlost nasazení
  • Jednoduchost použití
  • Jednoduchá správa
  • Granularita
  • Cena
  • Ochrana investic
  • Bezpečnost

Klíčem je zvolit správné řešení

Zálohování a archivace

Pro zálohu a obnovu hledáme nejdříve odpovědi na základní otázky, jako jsou:

Proč a z jakého důvodu zálohovat svá data?

Potřebujeme vůbec zálohovací řešení?

Jaké mohou být příčiny ztráty dat? Jak jim předcházet?

Co by se mi stalo, kdybych o data přišel?

Z hlediska stability a dostupnosti datového úložiště lze s úspěchem využívat systému snapshotů pro rychlou obnovu provozu narušených dat. Systém synchronního zrcadlení nebo asynchronní vzdálené replikace datových úložišť zajišťuje zachování provozu i při výpadku celého datového úložiště provozované lokality v důsledku požáru nebo jiné živelné pohromy.

Implementujeme špičkové zálohovací technologie pro centralizované zálohování u malých, středních i velkých nadnárodních zákazníků.

Pokud je odpověď kladná, ANO, POTŘEBUJI ZÁLOHOVACÍ ŘEŠENÍ

Co očekávám?

Mám se přizpůsobit já nebo zálohovací řešení mě?

Co když se mé nároky budou zvyšovat?

Jak rychle se chci dostat k mým zálohovaným datům?

Jak dlouho dozadu se chci dostat k mým datům?

Jsou má zálohovaná data v bezpečí?

Mám se o zálohovací řešení pořád starat nebo ho jen sledovat?

Každý z nás si jistě vybaví infarktovou situaci, kdy si vymazal, nebo omylem přepsal několikahodinovou práci na počítači. Naše řešení poskytuje kompletní ochranu dat před ztrátou a poškozením dat uživatelskou chybou, viry, či poruchou počítače. Ať už využijeme komplexní nástroj IBM Tivoli software, nyní IBM Spectrum Protect, jako technologie a zálohovací řešení pro efektivní uložení a správu dat v multiplatformním prostředí, anebo nástroje pro ochranu před ztrátou dat ve virtuálním prostředí s pomocí specializovaného software Veeam anebo NAKIVO.