Ukládání, záloha, zabezpečení dat

Ukládání dat

Informace a data hrají v našem životě stále významnější roli. Sběr, neboli také shromažďování dat, jejich uchovávání, vyhodnocování a následné využívání je spojeno prakticky se všemi oblastmi lidského života. Datová úložiště jsou tedy významným prvkem, zásadně ovlivňujícím kvalitu a úspěšnost tohoto konání.

Na otázku, jaká datová úložiště jsou pro danou oblast podnikání nejvhodnější, neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpověď. Přesto lze však nastínit několik typizovaných modelových řešení. Základním vodítkem mohou být požadavky na výkon, kapacitu, způsob využití, dostupnost, stabilitu a toleranci při ztrátě dat.

Co zajímá uživatele?

 • výkon
 • spolehlivost
 • dostupnost
 • rychlost nasazení
 • jednoduchost použití
 • jednoduchá správa
 • granularita
 • cena
 • ochrana investic
 • bezpečnost

Klíčem je zvolit správné řešení.

Zálohování a archivace

Pro zálohu a obnovu hledáme nejdříve odpovědi na základní otázky, jako jsou:

 • Proč a z jakého důvodu zálohovat svá data?
 • Potřebujeme vůbec zálohovací řešení?
 • Jaké mohou být příčiny ztráty dat? Jak jim předcházet?
 • Co by se mi stalo, kdybych o data přišel?

Z hlediska stability a dostupnosti datového úložiště lze s úspěchem využívat systému snapshotů pro rychlou obnovu provozu narušených dat. Systém synchronního zrcadlení nebo asynchronní vzdálené replikace datových úložišť zajišťuje zachování provozu i při výpadku celého datového úložiště provozované lokality v důsledku požáru nebo jiné živelné pohromy. Implementujeme špičkové zálohovací technologie pro centralizované zálohování u malých, středních i velkých nadnárodních zákazníků.

Pokud je odpověď kladná – ANO, POTŘEBUJI ZÁLOHOVACÍ ŘEŠENÍ:

 • Co očekávám?
 • Mám se přizpůsobit já nebo zálohovací řešení mě?
 • Co když se mé nároky budou zvyšovat?
 • Jak rychle se chci dostat k mým zálohovaným datům?
 • Jak dlouho dozadu se chci dostat k mým datům?
 • Jsou má zálohovaná data v bezpečí?
 • Mám se o zálohovací řešení pořád starat nebo ho jen sledovat?

Každý z nás si jistě vybaví infarktovou situaci, kdy si vymazal nebo omylem přepsal několikahodinovou práci na počítači. Naše řešení poskytuje kompletní ochranu dat před ztrátou a poškozením dat uživatelskou chybou, viry či poruchou počítače. Ať už využijeme komplexní nástroj IBM Tivoli software, nyní IBM Spectrum Protect, jako technologie a zálohovací řešení pro efektivní uložení a správu dat v multiplatformním prostředí nebo nástroje pro ochranu před ztrátou dat ve virtuálním prostředí s pomocí specializovaného software Veeam nebo NAKIVO.