VMware

VMware

VMware vSphere, první cloud operační systém, využívá možností virtualizace k transformování datových center na výrazně zjednodušené infrastruktury cloud computingu. Umožňuje tak IT organizacím nabízet flexibilní a spolehlivé IT služby nové generace za použití interních i externích zdrojů, to vše v zabezpečené formě a s nízkým rizikem.

Prověřený výkon platformy VMware Infrastructure, využívaný více než 130 000 zákazníky, je základem řešení VMware vSphere, které podstatně redukuje kapitálové i provozní náklady, posiluje kontrolu nad poskytováním IT služeb a zachovává flexibilitu ve výběru operačního systému, aplikací i hardwaru, ať už v interní či externí podobě.

Řešení VMware vSphere nabízí základnu pro interní i externí cloudy, umožňuje jejich propojení standardizovaným způsobem a organizacím všech velikostí přináší veškeré výhody cloud computingu.

Klíčové vlastnosti:

  • provoz několika virtuálních serverů současně na jednom fyzickém serveru
  • každý virtuální server je izolován od ostatních virtuálních serverů na stejném fyzickém serveru
  • virtuální servery zapouzdřují veškerý systém (HW, konfiguraci, operační systém, aplikace) do souborů
  • provoz virtuálních serverů na různých fyzických severech bez modifikací

Klíčové výhody:

Řešení VMware vSphere abstrahuje aplikace a informační zdroje od složité základní infrastruktury a vytváří interní cloud infrastrukturu. Informační technologie pak mohou být využity pro podporu a zvyšování hodnoty podniku. Mezi výhody řešení VMware vSphere patří:

  • Nižší náklady a maximální efektivita informačních technologií. VMware vSphere eliminuje zbytečné investice a snižuje náklady a složitost související se správou a údržbou IT infrastruktury. Organizacím se tak otevírá cesta k efektivnějšímu poskytování IT služeb. Při nasazení řešení VMware vSphere mohou zákazníci u jedné aplikace dosáhnout až 50% úspory kapitálových nákladů a 60% provozních nákladů. Výrazně tak klesají celkové náklady na vlastnictví a provoz podnikových aplikací. Díky automatické správě a dynamickému přidělování zdrojů aplikacím v rámci interních i externích cloud infrastruktur mohou organizace využívající řešení VMware vSphere dosahovat konsolidačních poměrů 15:1 i více. Výsledkem je opuštění drahého modelu poskytování aplikací a informací, který je svázán s konkrétními systémy a architekturami, a plynulý přechod k dynamicky optimalizovanému IT prostředí s automatickou správou, které nabízí maximální efektivitu při poskytování podnikových služeb.
  • Vylepšené řízení informačních technologií prostřednictvím automatizace úrovní služeb. Vzhledem ke zvyšující se závislosti podniků na IT službách může efektivní poskytování aplikací představovat rozdíl mezi růstem a poklesem, úspěchem a nezdarem. Při poskytování aplikací a odpovídající kvality služeb se podniky plně spoléhají na informační technologie. Řešení VMware vSphere automatizuje poskytování smluv pro úrovně služeb (SLA – service level agreement) a pokrývá dostupnost, zabezpečení i přizpůsobitelnost. Model správy datových center se tak přesouvá z infrastruktury do oblasti poskytování služeb. Vlastníci aplikací, kteří potřebují vydávat nové podnikové služby, jsou odstíněni od složitosti serverů, úložišť a sítí a mohou se soustředit pouze na poskytování vlastní hodnoty. Výsledkem je automatizované, řízené prostředí, které je odolné proti selhání a přizpůsobivé měnícím se požadavkům, aniž by docházelo k nárůstu operační režie či složitosti.
  • IT oddělení bohatší o možnost volby. Řešení VMware vSphere vnáší do IT prostředí jistotu budoucí stability, nabízí podnikové služby na vyžádání a poskytuje svobodu ve volbě hardwaru, aplikační architektury, operačního systému a interní či externí infrastruktury pro měnící se požadavky podniku. Díky řešení VMware vSphere si zákazníci zachovají flexibilitu volby a zůstanou nezávislí na hardwaru, operačním systému, aplikacích a poskytovatelích služeb. To znamená, že zákazníci mohou podporovat své stávající aplikace, a přitom být připraveni na příchod aplikací budoucích. To vše při zachování flexibility, která umožňuje nasazení v interních či externích cloud infrastrukturách.