Vzdálená pomoc

Poskytování systémové podpory a systémových služeb:

Společnost Amcobex IT zajišťuje kompletní systémovou podporu všech nabízených produktů formou servise desku/hot-line, havarijní podpory, pravidelných profylaxí, instalací a implementací, konzultačních služeb a per-call zásahů.

Vzdálená pomoc je odkaz na TeamViewer:

Pro vzdálenou pomoc je možné použít TeamViewer QS, který je připraven pro spolupráci s profilem Amcobex. TeamViewerQS_cs