Záložní zdroje, UPS

Záložní zdroje, jinak také UPS, jsou náhradní zdroje elektrického proudu 230V/50Hz a slouží k zajištění provozu elektrického přístroje nebo zařízení po dobu výpadku dodávky proudu z rozvodné sítě.

Naše záložní zdroje splňují požadavky pro krátkodobý i dlouhodobý náhradní provoz pro udržení nepřetržitého provozu IT infrastruktury.

Služby v oblasti záložních zdrojů

Nabízíme kromě okamžité prodejní podpory také komplexní program servisních služeb pro všechny dodávané produkty a systémy.

Nejde jen o odstraňování již vzniklých závad, ale i o pravidelnou servisní údržbu – profylaxi zařízení, včetně testování stavu baterií, telefonní pohotovostní služby “Hotline”, dálkový monitoring v servisním středisku firmy, revize elektrického zařízení a další sjednané služby, jako jsou například analýzy stavu a chování napájecích sítí, poradenská činnost atd. Tyto jednotlivé služby lze sjednat na základě vybraného, předem připraveného servisního programu, nebo lze vytvořit zcela individuální skladbu služeb dle vlastního výběru.

Tento komplexní program servisní podpory zákazníka vytváří předpoklady pro spolehlivý a ekonomický provoz zálohovacích systémů a otevírá možnost zvyšování efektivity vlastní činnosti zákazníka. Na základě dlouholeté praxe a zkušeností svých pracovníků zajišťuje naše firma i servis řady dalších záložních systémů, které byly dodány jinými prodejci, zvláště v případech, kdy se uživatelé těchto zařízení již dříve rozhodli využívat našich služeb.

Nabízíme v této oblasti záložní zdroje těchto renomovaných výrobců :

  • EATON Electric, APC , AEG