Záložní zdroje, UPS

Záložní zdroje, jinak také UPS, jsou náhradní zdroje elektrického proudu 230V/50Hz a slouží k zajištění provozu elektrického přístroje nebo zařízení po dobu výpadku dodávky proudu z rozvodné sítě. Naše záložní zdroje splňují požadavky pro krátkodobý i dlouhodobý náhradní provoz pro udržení nepřetržitého provozu IT infrastruktury.

Služby v oblasti záložních zdrojů

Nabízíme
kromě okamžité prodejní podpory také komplexní program servisních služeb pro
všechny dodávané produkty a systémy.

Nejde jen
o odstraňování již vzniklých závad, ale i o pravidelnou servisní údržbu –
profylaxi zařízení včetně testování stavu baterií, telefonní pohotovostní
služby „Hotline“, dálkový monitoring v servisním středisku firmy,
revize elektrického zařízení a další sjednané služby, jako jsou například
analýzy stavu a chování napájecích sítí, poradenská činnost atd. Tyto
jednotlivé služby lze sjednat na základě vybraného předem připraveného
servisního programu nebo lze vytvořit zcela individuální skladbu služeb dle
vlastního výběru.

Tento
komplexní program servisní podpory zákazníka vytváří předpoklady pro spolehlivý
a ekonomický provoz zálohovacích systémů a otevírá možnost zvyšování efektivity
vlastní činnost zákazníka.

Na
základě dlouholeté praxe a zkušeností svých pracovníků zajišťuje naše firma i
servis řady dalších záložních systémů, které byly dodány jinými prodejci,
zvláště v případech, kdy se uživatelé těchto zařízení již dříve rozhodli
využívat našich služeb.

Nabízíme
v této oblasti záložní zdroje těchto renomovaných výrobců :

EATON Electric, APC , AEG